آزمایش ژنتیک

آزمایش ژنتیک

ژن سرطان پستان

آزمایش ژنتیک سرطان پستان چیست و چه ژن‌هایی بر احتمال ابتلا به این سرطان تاثیر دارند؟

آزمایش ژنتیک مشخص می‌کند که آیا فرد دارای ژن‌های غیرطبیعی یا جهش‌یافته است یا خیر. ژن‌های BRCA1 و BRCA2 شناخته‌شده‌ترین ژن‌های تاثیرگذار بر احتمال ابتلا به سرطان پستان هستند.

چه افرادی باید آزمایش ژنتیک برای سرطان پستان را انجام دهند؟

آزمایش ژنتیک فقط برای زنانی که «سابقه قوی» سرطان پستان یا تخمدان را در خانواده دارند، توصیه می‌شود. برای اطلاع از این‌که «سابقه قوی» چگونه تعریف می‌شود کلیک کنید.

آزمایش ژنتیک
نتیجه آزمایش ژنتیک

اگر نتیجه آزمایش ژنتیک مثبت بود، چه می‌شود؟

نتیجه مثبت ممکن است نگران کننده باشد، اما به این معنی نیست که حتماً فرد در آینده به سرطان مبتلا خواهد شد.

در صورت نتیجه مثبت آزمایش ژنتیک، چگونه می‌توان احتمال ابتلا به سرطان را کاهش داد؟

اگر نتیجه آزمایش برای یکی از ژن‌های BRCA مثبت بود، راه‌های مختلفی برای کاهش احتمال ابتلا به سرطان و ردیابی زودهنگام آن وجود دارد.

کاهش احتمال ابتلا