احتمال ابتلا به سرطان پستان چگونه تخمین زده می‌شود؟

روش‌های متفاوتی برای تخمین احتمال ابتلا به سرطان پستان وجود دارد. یکی از آنها، سیستم گِیل (Gail) است. 

تخمین احتمال ابتلا به سرطان پستان

در سیستم گیل، سن زن، سن اولین عادت ماهیانه، سن اولین حاملگی با فرزند سالم، تعداد بستگان درجه اول با سرطان پستان و تعداد اختلال‌های یافت شده در نمونه برداری از پستان درنظر گرفته ‌می‌شود.

با این حال باید توجه شود که دقت در تخمین اینکه احتمال ابتلای هر فرد دقیقاً چقدر است، بالا نیست. یکی از دلایل آن این است که همه عوامل تاثیر گذار در این بیماری شناسایی نشده‌اند. دلیل دیگر این است که اکثر عوامل تاثیرگذاری که شناسایی شده‌اند، تاثیر بزرگی ندارند، شایع هستند و در اکثر افراد جمعیت وجود دارند.