درمان سرطان پستان

درمان سرطان پستان

روش‌های درمان سرطان پستان

روش‌های درمان سرطان پستان

روش درمان سرطان برای هر شخص متفاوت است و مرحله بیماری یک عامل مهم در تصمیم‌گیری برای انتخاب نوع درمان است. سرطان در اکثر افراد از طریق یک یا مجموعه‌ای از روش‌های زیر درمان می‌شود: جراحی، اشعه درمانی، شیمی درمانی، درمان با داروهای هورمونی، درمان با داروهای هدفمند.

زندگی و مراقبت‌های پس از درمان و احتمال عود سرطان

زندگی بسیاری از زنان مبتلا به سرطان پستان پس از درمان، بسیار خوب است. با این حال باید همیشه به علائمی که ممکن است نشان‌دهنده عود سرطان باشد توجه شود.

عود سرطان