سایر روش‌ های غربالگری

سایر روش‌های تصویربرداری پستان شامل سونوگرافی و MRI هستند.

سایر روش‌های تصویربرداری پستان

سونوگرافی و MRI هم می‌توانند سرطان پستان را شناسایی کنند، ولی فقط آزمایش ماموگرافی برای غربالگری عموم جمعیت زنان (که احتمال ابتلا به سرطان پستان پایین است) توصیه می‌شود؛ چون مطالعات انجام شده بر روی روش‌های غربالگری مختلف نشان داده‌اند که تنها ماموگرافی با کاهش احتمال مرگ در اثر سرطان پستان در ارتباط است.  

سونوگرافی پستان

سونوگرافی پستان

معمولاً هنگامی که توده‌ای در پستان پیدا می‌شود از سونوگرافی پستان به عنوان آزمایش تکمیلی استفاده می‌شود. همچنین ممکن است در زنانی که در ماموگرافی پستان‌هایشان متراکم نشان داده می‌شود، سونوگرافی توصیه شود. اما سونوگرافی به عنوان یک آزمایش دوره‌ای برای غربالگری سرطان پستان در عموم جمعیت زنان که توده‌ای در پستان ندارند توصیه نمی‌شود. 

 

MRI پستان

MRI پستان

در MRI از یک میدان مغناطیسی قوی به جای اشعه ایکس برای ایجاد تصویر واضح استفاده می‌شود. برای این تصویربرداری احتیاج است که مواد حاجب به فرد تزریق شود. روش MRI گاهی اوقات به همراه ماموگرافی برای یافتن سرطان پستان در زنان جوانی که احتمال ابتلا به این بیماری در ‌آنها بالاست استفاده می‌شود؛ مثل کسانی که ژن سرطان پستان را دارند یا بستگان درجه اول ‌آنها سرطان گرفته‌اند. همچنین ممکن است در زنانی که در ماموگرافی پستان‌هایشان متراکم نشان داده می‌شود استفاده شود؛ اما MRI پستان جایگزینی برای ماموگرافی نیست؛ یعنی این آزمایش برای غربالگری زنانی که احتمال ابتلا به سرطان پستان در ‌آنها بالا نیست توصیه نمی‌شود.


در مقایسه با ماموگرافی، MRI پستان:
• نتیجه مثبت کاذب بیشتری دارد.
• ممکن است باعث نمونه‌برداری غیر ضروری از بافت پستان زنانی شود که احتمال ابتلا به سرطان پستان در ‌آنها بالا نیست.
• گران‌تر است.