عوامل مربوط به سبک زندگی و خطر ابتلا به سرطان پستان

عواملی همانند فعالیت جسمانی و مصرف سیگار بر احتمال ابتلا به سرطان پستان تاثیر دارند. از تاثیر این عوامل بر احتمال ابتلا آگاه شوید.

عوامل مربوط به سبک زندگی

نداشتن فعالیت جسمانی

در رابطه با فعالیت فیزیکی شواهد مستقیمی وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد انجام فعالیت جسمانی در زنان یائسه و زنانی که هنوز یائسه نشده‌اند اثرات محافظتی در مقابل سرطان پستان دارد.

نداشتن فعالیت

سیگار

کشیدن سیگار و قلیان یا در معرض آنها قرار گرفتن با افزایش احتمال ابتلا به سرطان پستان در ارتباط است؛ و این موضوع به خصوص در زنانی که یائسه نیستند صدق می‌کند. هرچه مصرف تنباکو در سن کمتری شروع شود، تعداد بیشتری سیگار و قلیان کشیده شود و مدت طولانی تری فرد در معرض این مواد باشد، احتمال ابتلا به سرطان پستان افزایش پیدا می‌کند.

سیگار