سرطان پستان چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

هنگامی که سلول‌ها به طور غیر قابل کنترلی تکثیر می‌شوند، بیماری سرطان ایجاد می‌شود. نام‌گذاری هر نوع سرطان، وابسته به نوع سلولی است که دچار تکثیر غیرطبیعی شده است، به عنوان مثال سرطان پستان زمانی ایجاد می‌شود که سلول‌ های پستان تغییر کرده و به طور غیر طبیعی و مهار نشدنی رشد می‌کنند.

سرطان پستان

سرطان، از چیستی تا چرایی

بدن انسان از میلیون‌ها سلول ساخته شده است. سرطان بیماری سلول‌هاست و وقتی که سلول‌ها به طور غیر قابل کنترلی تکثیر می‌شوند، این بیماری ایجاد می‌شود. نام‌گذاری هر نوع سرطان، وابسته به نوع سلولی است که دچار تکثیر غیرطبیعی شده است، به عنوان مثال سرطان پستان زمانی ایجاد می‌شود که سلول‌های پستان تغییر کرده و به طور غیر طبیعی و مهار نشدنی رشد می‌کنند.

هر سلول مرکز کنترلی به نام هسته دارد که داخل آن کروموزوم‌ها وجود دارند. کروموزوم‌ها رشته‌های طولانی از مولکولی به نام DNA (دئوکسی ریبونوکلئیک اسید) هستند که محکم اطراف پروتئین‌ها پیچیده شده‌اند. داخل DNA، دستورات رمزنگاری شده‌ای به نام ژن جهت ساخت سلول‌های جدید و همچنین کنترل نحوه عملکرد ‌آنها وجود دارد. ممکن است درون ژن‌ها تغییرات غیرطبیعی به نام جهش رخ دهد که می‌تواند در همه سلول‌ها ایجاد شود؛ اما تنها برخی از ‌آنها به سرطان منجر می‌شود. این جهش‌ها باعث عملکرد یا در برخی مواقع ظاهر غیرطبیعی سلول‌ها می‌شود.

سلول‌های طبیعی در صورت نیاز تقسیم ‌شده و سلول‌های جدیدی را می‌سازند و در صورت پیر شدن یا آسیب‌دیدگی، از بین می‌روند. این سلول‌ها همچنین در یک محل مستقر هستند؛ اما سلول‌های سرطانی مانند سلول‌های طبیعی رفتار نمی‌کنند و از سه نظر می‌توانند با سلول‌های طبیعی تفاوت داشته باشند.

تومور اولیه

تفاوت اول تشکیل توده سلولی توسط سلول‌های سرطانی است؛ به این معنی که سلول‌هایی ساخته می‌شوند که مورد نیاز نیستند و وقتی پیر می‌شوند یا آسیب می‌بینند، با سرعت طبیعی از بین نمی‌روند. بنابراین در طول زمان توده‌ای شکل می‌گیرد که تومور اولیه نامیده می‌شود.

تفاوت سلول های سرطانی و طبیعی

تهاجمی بودن سلول سرطانی

 تفاوت دوم تهاجمی بودن سلول‌های سرطانی است به این معنی که سلول‌ها می‌توانند به بافت‌های اطراف انتشار پیدا کنند. در صورت عدم درمان سرطان پستان، تومور اولیه می‌تواند از راه مجرا یا لوبول، به داخل استروما انتشار پیدا کند که در این صورت به آن تهاجمی و در غیر این صورت به آن غیرتهاجمی گفته می‌شود.

تفاوت سلول های سرطانی و طبیعی

متاستاز

سومین تفاوت با سلول‌های طبیعی، قابلیت جابه‌جایی برخی از سلول‌های سرطانی از پستان است که به آن متاستاز گفته می‌شود. در هنگام متاستاز، سلول‌های سرطانی پس از جدا شدن از تومور، وارد خون یا مایع لنف شده و از طریق آن به مکان‌های دیگری از بدن انتقال پیدا می‌کنند. در آنجا ممکن است تشکیل تومورهای ثانویه بدهند و به مرور زمان مشکلات عمده‌ای برای سلامتی ایجاد کنند.

تفاوت سلول های سرطانی و طبیعی