سرطان پستان چیست؟

سرطان پستان چیست؟

ساختار پستان

ساختار پستان به چه شکل است؟


برای درک بهتر سرطان پستان و درمان آن، دانستن آناتومی و ساختار پستان کمک کننده است. پستان از قسمت‌های مختلفی همانند غدد شیری، مجراهای شیری، بافت چربی و … تشکیل شده است.

سرطان پستان چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟</s

وقتی که سلول‌ها به طور غیر قابل کنترلی تکثیر می‌شوند، بیماری سرطان ایجاد می‌شود. نام‌گذاری هر نوع سرطان، وابسته به نوع سلولی است که دچار تکثیر غیرطبیعی شده است، به عنوان مثال سرطان پستان زمانی ایجاد می‌شود که سلول‌های پستان تغییر کرده و به طور غیر طبیعی و مهار نشدنی رشد می‌کنند.

سرطان پستان
مرحله بندی سرطان پستان

مرحله بندی سرطان پستان

با مرحله‌بندی یا استیجینگ سرطان، پزشک متوجه می‌شود که بیماری تا چه حدی پیشرفت کرده است. با استفاده از شاخص‌هایی همانند میزان رشد تومور، رشد سرطان در گره‌های لنفاوی و گسترش سرطان به دیگر اعضای بدن، چهار مرحله برای سرطان تعریف می‌شود:

مرحله صفر (0)، یک (I)، دو (II)، سه (III) و چهار (IV). برای اطلاعات بیشتر در مورد مراحل سرطان کلیک کنید.