فرورفتگی نوک پستان‌ ها

به‌طورکلی بیشتر عواملی که فرورفتگی نوک پستان را ایجاد می‌کنند، جای نگرانی ندارند ولی در برخی موارد این علامت می‌تواند از اولین نشانه‌های سرطان باشد.

فرورفتگی نوک پستان

نوک پستان بسیاری از زنان به ‌صورت طبیعی در مواقعی به سمت داخل فرو می‌رود و در مواقعی هم برجسته می‌شود. فرورفتگی نوک پستان ممکن است پس از شیردهی نیز ایجاد شود. فرورفتگی نوک پستان از این نوع جای نگرانی ندارد.
به‌طورکلی بیشتر عواملی که فرورفتگی نوک پستان را ایجاد می‌کنند، جای نگرانی ندارند ولی در برخی موارد این علامت می‌تواند از اولین نشانه‌های سرطان باشد. به همین دلیل، اگر نوک پستان‌های شما به‌طور طبیعی به سمت بیرون بوده‌اند اما بدون دلیل مشخصی دچار فرورفتگی شده‌اند، باید توسط پزشک معاینه شوید. فرورفتگی که اخیراً در پستان ایجاد شده باشد معمولاً در قدم اول با معاینه پستان و ماموگرافی مورد بررسی قرار می‌گیرد.