ویدیو

اثر صورتی

داستان‌های صورتی

در بخش «داستان‌های صورتی» با داستان زندگی افرادی که توانسته‌اند با موفقیت سرطان را پشت سر بگذارند همراه می‌شویم، داستان‌هایی از ترس و ناراحتی، امید و باور.

 

ویدیوهای پزشکان

پرسش‌های رایج و باورهای نادرستی پیرامون سرطان پستان وجود دارند که دانستن پاسخ آن‌ها برای پیشگیری و تشخیص به‌موقع سرطان پستان ضروری است. در بخش «ویدیوهای پزشکان» پزشکان متخصص پاسخ این پرسش‌ها را می‌دهند و هم‌چنین به اصلاح باورهای نادرست می‌پردازند.

 

اثر صورتی