دارودرمانی به منظور پیشگیری از سرطان پستان برای چه کسی باید در نظر گرفته شود؟

متخصصین توصیه ‌می‌کنند که مزایا و معایب دارودرمانی به منظور پیشگیری باید با همه زنانی که یائسه هستند یا در سنین پیش از یائسگی قرار دارند و احتمال ابتلای آنها بالاست، در میان گذاشته شود.

دارودرمانی

زنان ۳۵ ساله یا بیشتر با یکی از شرایط زیر، ممکن است برای دارودرمانی در نظر گرفته شوند:

• زنان با سابقه (Lobular Carcinoma In Situ (LCIS یا هایپرپلازی آتیپیک.

• زنانی که احتمال تخمینی سرطان با استفاده از سیستم گِیل (تخمین احتمال ابتلا به سرطان پستان) در ۵ سال آینده برای ‌آنها ۱.۶۶ درصد یا بالاتر است. البته در این سیستم، ژن‌های BRCA1 و BRCA2 که مستعد کننده سرطان هستند در نظر گرفته نمی‌شود ولی اطلاعات محدود حال حاضر نشان ‌می‌دهد مصرف تاموکسیفن ممکن است در زنانی که جهش در ژن‌های BRCA دارند، باعث کاهش احتمال ابتلا به سرطان پستان شود. البته قبل از اینکه مصرف آن در این زنان توصیه شود، مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

به طور کلی، برای دوران یائسگی امکان انتخاب بین تاموکسیفن یا رالوکسیفن و مهارکننده‌های آروماتاز وجود دارد. اما در هیچ مطالعه‌ای اثر این داروها با هم مقایسه نشده است. علاوه بر این اگرچه استفاده از مهارکننده‌های آروماتاز توسط برخی مؤسسات آمریکا توصیه ‌می‌شود اما همانطور که گفته شد تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا را ندارند. برای پیشگیری از سرطان پستان در دوران پیش از یائسگی تنها امکان انتخاب داروی تاموکسیفن وجود دارد.